దీపిక  రెండు గంటలకొకసారి ఏదైనా ఆహారం తీసుకుంటూ ఉంటుంది

రాత్రి భోజనంలో వెజిటేరియన్‌ ఫుడ్స్‌ కే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యమిస్తుంది

మధ్యాహ్న భోజనంలో నాన్‌వెజ్‌ను తింటుంది

రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక చాక్లెట్‌ తప్పనిసరిగా తీసుకుంటుంది

బాడీని హైడ్రెటెడ్‌గా ఉంచుకోవడానికి నీరు ఎక్కువగా తాగుతుంది