ఉత్తరాఖండ్‌లోని రూప్‌కుండ్ ట్రెక్

 పూణేలోని సింహగడ్ ఫోర్ట్ ట్రెక్

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని హంప్టా పాస్ ట్రెక్

 సిక్కింలోని బోట్ ట్రెక్

 మహారాష్ట్రలోని రాజ్‌మాచి కోట ట్రెక్