ప్రస్తుతం చాలా మంది పెళ్లికి ముందు ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్‌లు చేస్తుంటారు

మీరు ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్ కోసం కొన్ని ఉత్తమ స్థలాల కోసం వెతుకుతున్నట్లయితే ఢిల్లీలోని కొన్ని ప్రదేశాలు ఉన్నాయి

మీరు ఈ ప్రదేశాలలో ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్‌లు కూడా చేయవచ్చు

మీరు వివాహానికి ప్రీ-వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే హౌజ్ ఖాస్ కోటను ఎంచుకోవచ్చు

ఢిల్లీలోని హుమాయూన్ సమాధి వద్ద ఫోటో షూట్ చేసుకోవడానికి చాలా మంది జంటలు వస్తుంటారు

ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్‌లకు కూడా ఎర్రకోట చాలా ఫేమస్

లోధీ గార్డెన్ లో చాలా రొమాంటిక్ వీడియోలను షూట్ చేయవచ్చు