షియోమీ రెడ్‌మీ నోట్ 11టి 5జి (ధర రూ.16,999)

షియోమీ రెడ్‌మీ నోట్ 10ఎస్ (ధర రూ.14,999)

పోకో ఎక్స్‌3 ప్రో (ధర రూ.18,999)

రియల్‌మి 8ఎస్ 5జి  (ధర రూ.17,999)

రియల్‌మి 8ప్రో  (ధర రూ.18,099)