కడుపులో మంటను తగ్గిస్తుంది

జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది

మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది

బీపీని నియంత్రిస్తుంది

బీట్‌రూట్లో  బీ-6, సీ, విటమిన్లు ఉంటాయి