ఐస్ చర్మాన్ని చల్లబరుస్తుంది. దీంతోపాటు తక్షణమే ఉపశమనం కల్పిస్తుంది.

వేడి వాతావరణంలో వాపును తగ్గిస్తుంది

స్కిన్ ఇరిటేషన్ తగ్గించి కూల్ గా ఉంచుతుంది

అలసటను దూరం చేసి.. ప్రశాంతత కలిగిలే చేస్తుంది

చర్మాన్ని మృదువుగా, ప్రకాశవంతంగా మార్చుతుంది