చింతపండులో చర్మ సంరక్షణకు సహకరించే ఎన్నో పోషకాలున్నాయి

చర్మంపై నల్లటి మచ్చలు తొలగిపోతాయి

చర్మపు పొరలను రక్షిస్తుంది

చర్మానికి మృదుత్వాన్ని అందిస్తుంది

 వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా కాపాడుతుంది