గంగూలీకి మరోసారి ఛాతీ నొప్పి

అపోలో ఆసుపత్రికి తరలింపు

అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్న  వైద్యులు

అభిమానులు, కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆందోళన