హస్తినలో రిపబ్లిక్ డే పండుగ శోభ

రాష్ట్రపతి కోవింద్ దంపతులతో ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధాని

శోభాయమానంగా  రాష్ట్రపతి భవన్

హాజరైన  మహామహులు