12 జిల్లాల్లో 3,249 గ్రామపంచాయితీలకు ఎన్నికలు

సర్పంచ్ పదవికి 19,491 నామినేషన్లు దాఖలు

1,323 సర్పంచ్ నామినేషన్ల తిరస్కరణ

వార్డు సభ్యుల కోసం 79,799 నామినేషన్లు

2,245 వార్డు సభ్యుల నామినేషన్లను తిరస్కరించిన ఎస్ఈసీ