ఓ రేంజ్‌లో రానున్న ఎలక్ట్రిక్‌ కారు.. ఒక్కసారి ఛార్జ్‌ చేస్తే 1000 కిలోమీటర్లు..!