మైండ్‌ను షార్ప్‌గా ఉంచుతుంది

జ్వరం మరియు ఫ్లూ నివారిస్తుంది

రేగు పండు తీయని పండే కాదు మంచి హెర్బల్ కూడా..

రోగనిరోధకశక్తిని పెంచుతుంది