వర్షంలో సాహస యాత్ర చేసే ప్రదేశాలు

లేహ్-లడఖ్ రోడ్ ట్రిప్

కాంగ్రా లోయ (అమృతసర్-ధర్మశాల)

ఈశాన్య భారతదేశం ( అస్సాం - మేఘాలయ)

కన్యాకుమారి-మున్నార్ రహదారి యాత్ర

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో చండీగఢ్-మనాలి హైవే

 హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో చండీగఢ్-మనాలి హైవే

కంకర్-బానే జైసల్మేర్ (కచ్-భుజ్)