అందాల అనుపమ ఎదురుచూపులు ఎవరికోసమో..

అఆ సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది. 

ఫస్ట్ మూవీతో హిట్ అందుకుంది. 

ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది. 

ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది. 

అలాగే 18 పేజేస్ మూవీలోనూ కనిపించనుంది. 

అలాగే 18 పేజేస్ మూవీలోనూ కనిపించనుంది.