ఆచార్య చాణక్యుడు ప్రకారం, యువత తప్పు సాంగత్యానికి దూరంగా ఉండాలి

చెడు అలవాట్లు, వ్యసనాల వారి మధ్య కూర్చోవడం వల్ల అవతలి వారికీ చెడు అలవాట్లు ఖచ్చితంగా వస్తాయి

దీని కారణంగా యువత తన లక్ష్యాన్ని సాధించలేరు

మత్తు వంటి అలవాటుకు యువత దూరంగా ఉండాలి

మత్తు కారణంగా మనిషి శారీరకంగానే కాకుండా మానసికంగా కూడా బలహీనుడవుతాడు

దీంతో ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది

వ్యసనాలు యువత వర్తమానాన్ని, భవిష్యత్తును పాడుచేస్తాయి