ఈ నెల 28న రథసప్తమి వేడుకల్లో భాగంగా తిరుమల శ్రీవారి వాహన సేవలు

సూర్యప్రభ వాహన సేవ ఉ. 5.30 నుంచి 8 గంటల వరకు

చిన్నశేష వాహన సేవ ఉ. 9 నుంచి 10 గంటల వరకు

గరుడ వాహన సేవ ఉ. 11 నుంచి 12 గంటల వరకు

హనుమంత వాహన సేవ మ. 1 నుంచి 2 గంటల వరకు

కల్పవృక్ష వాహన సేవ  సా. 4 నుంచి 5 గంటల వరకు

సర్వభూపాల వాహన సేవ సా.6 నుంచి 7 గంటల వరకు

చంద్రప్రభ వాహన సేవ  రా. 8 నుంచి 9 గంటల వరకు