బయటకు వెళ్లి వచ్చాక ఫేస్ వాష్‌ చేసుకోవాలి

కలబందతో ఫేస్ ప్యాక్

పెదాలకు లిప్ బామ్ అప్లై చేసుకోవాలి

సన్ గ్లాసెస్‌ ధరించాలి

రోజుకు రెండుసార్లు స్నానం