2022 మోస్ట్‌ పాపులర్‌ ఇండియన్‌ సినిమాలు

విక్రమ్‌- 8.8

కేజీఎఫ్‌ 2- 8.5

ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌- 8.0

ది కశ్మీర్ ఫైల్స్‌- 8.3

హృదయం- 8.1

గంగూబాయి కతియావాడి- 7.0

రన్‌వే-34- 7.2