షారుఖ్‌ ఖాన్‌కు దాదాపు 72.5 శాతం మార్కులు వచ్చాయి

కృతి సనన్‌కు 90 శాతం మార్కులు వచ్చాయి

అనుష్కా శర్మకు 69 శాతం మార్కులొచ్చాయి

 శ్రద్ధా కపూర్‌కు బోర్డ్‌ ఎగ్జామ్స్‌లో 95 శాతం మార్కొలొచ్చాయి

యామీ గౌతమ్ కూడా 80 శాతం స్కోరు చేసింది