విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు

, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు
నియోజకవర్గంపార్టీఅభ్యర్థి పేరుఓట్లుమెజారిటీ ఓట్లు
పార్వతీపురం(ఎస్సీ), విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు వైఎస్సార్సీపీ
బొబ్బిలి చిరంజీవులు

అలజంగి జోగారావు
51,105

75,304
24,199‬
బొబ్బిలి , విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
సుజయకృష్ణ రంగరావు

తెంటు లక్ష్మానాయుడు
76,603

84,955
8,352‬
సాలూరు(ఎస్టీ), విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
రాజన్న దొర 

రాజేంద్ర ప్రతాప్‌
78,430

58,401
20,029
విజయనగరం, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
అదితి గజపతిరాజు

కె వీరభద్ర స్వామి 
72,432

78,849
417

శృంగవరపుకోట, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
కె లలితా కుమారి

కె.శ్రీనివాస్‌
80,086

91,451
11,365
చీపురుపల్లె, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
కిమిడి నాగార్జున

బొత్స సత్యనారాయణ
62,764

89,262
26,498
గజపతి నగరం, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
కొండపల్లి అప్పలనాయుడు

కె శ్రీనివాసరావు
66,259

93,270
27,011‬
కురుపాం(ఎస్టీ), విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
పాముల పుష్ప శ్రీవాణీ

జనార్ధన్‌ ధాట్రాజ్‌
74,527

47,925
26,602‬
నెల్లిమర్ల, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
పీ నారాయణ స్వామి నాయుడు

బి.అప్పలనాయుడు
66,207

94,258
28,051‬

ఎన్నికల ఫలితాలు 2014

నియోజకవర్గంపార్టీఅభ్యర్థి పేరుఓట్లుఓట్ల శాతంమెజారిటీ ఓట్లు
పార్వతీపురం(ఎస్సీ), విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు వైఎస్సార్సీపీ
బొబ్బిలి చిరంజీవులు

అలజంగి జోగారావు
62458
56329
48.25%
43.51%

6129
బొబ్బిలి , విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
చిన అప్పలనాయుడు


తెంటు లక్ష్మానాయుడు
83587
76629
49.9%
45.74%

6958
సాలూరు(ఎస్టీ), విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
రాజన్న దొర 

రాజేంద్ర ప్రతాప్‌
63755
58758
47.8%
44.06%

4997
విజయనగరం, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
మీసాల గీత

కె వీరభద్ర స్వామి 
77320
61916
50.19%
40.19%

15404
శృంగవరపుకోట, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
కె లలితా కుమారి

కడుబండి శ్రీనివాసరావు
82177
53605
48.06%
31.35%

28572
చీపురుపల్లె, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
కిమిడి మృణాళిని

బొత్స సత్యనారాయణ
63787
42945
41.61%
28.02%

20842
గజపతి నగరం, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
కొండపల్లి అప్పలనాయుడు

బొత్స అప్పలనర్సయ్య

65117
45694
40.97%
28.75%

19423
కురుపాం(ఎస్టీ), విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
పాముల పుష్ప శ్రీవాణీ

జనార్ధన్‌ ధాట్రాజ్‌
55435
36352
42.26%
27.71%

19083
నెల్లిమర్ల, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలు టీడీపీ
, విజయనగరం జిల్లా వారీగా ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ
పీ నారాయణ స్వామి నాయుడు

బి.అప్పలనాయుడు
71267
64294
43.06%
38.85%

6973

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *