నర్సంపేటలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలపై పోలిసుల లాఠీ ఛార్జ్ – TV9