తెలంగాణ మునిసిపల్ ఎన్నికలు

Poll

నిర్భయ కేసు దోషులకు మరణ శిక్ష అమలులో జాప్యానికి చట్టాల్లో లోపాలే కారణమా?
3461 votes · 3461 answers

వైరల్ న్యూస్