అసభ్యకర పోస్టులపై ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఎస్పీకి టీడీపీ నేత సాదినేని యామిని ఫిర్యాదు

Sadaneni Yamini, అసభ్యకర పోస్టులపై ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఎస్పీకి టీడీపీ నేత సాదినేని యామిని ఫిర్యాదు
Sadaneni Yamini, అసభ్యకర పోస్టులపై ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఎస్పీకి టీడీపీ నేత సాదినేని యామిని ఫిర్యాదు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *