పార్లమెంట్‌లో వైఎస్సార్ విగ్రహం పెట్టాలి : బాలశౌరి లేఖ

విజయ నిర్మల ఇంట్లో వైఎస్ ఫొటో.. జగన్ ఆశ్చర్యం..!