రేవంత్‌పై పోసాని ఫైర్.. లంచం ఇస్తూ రెడ్‌హ్యాండ్‌గా దొరికిన వ్యక్తి అంటూ..!