జగన్‌ సర్కార్‌కు మండలి ఛైర్మెన్ షాక్

రాజ్‌భవన్‌కు బాబు.. గవర్నర్‌కు కీలక సమాచారం