వర్షం ఎఫెక్ట్: భారత్‌, వెస్టిండీస్‌ తొలి వన్డే రద్దు!

భారత్ వర్సెస్ వెస్టిండీస్‌: పొలార్డ్‌కు జరిమానా!