స్టేడియంలో ప్రేక్షకులు లేకుండా.. ఫేక్ ఆడియోతో.. తొలి క్రికెట్ మ్యాచ్..!

“నేను కూడా జాతి వివక్ష ఎదుర్కున్నా, క్రికెట్​లోనూ ఆ జాడ్యం ఉంది”