వరల్డ్ కప్‌ ఫైనల్‌లో ఉండేవి ఆ జట్లే- లక్ష్మణ్

ఇకపై ఒకటే పదవి..తేల్చుకోండి మాజీలు!