ఏపీ మెడ్‌టెక్ జోన్‌పై గడ్కరీ, సెహ్వాగ్ ప్రశంసలు

ఇకపై ఒకటే పదవి..తేల్చుకోండి మాజీలు!