హీరో అజిత్‌కి విలన్‌గా మారిన ఆర్‌ఎక్స్100 హీరో!

సినిమా హిట్ అయితేనే నన్ను లేపండి..!