కొలువుల జాతర.. 1,28,589 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్లు జారీ..