విజయ నిర్మల ఇంట్లో వైఎస్ ఫొటో.. జగన్ ఆశ్చర్యం..!

ప్రారంభమైన విజయనిర్మల ‘అంతిమ యాత్ర’

విజయనిర్మల భౌతిక కాయానికి ఏపీ సీఎం నివాళి..

‘మహర్షి’ 50రోజుల వేడుక వాయిదా

నటి విజయనిర్మల మృతికి చంద్రబాబు సంతాపం..

విజయ నిర్మల మృతికి ఇద్దరు సీఎంల నివాళి..