కరోనా ఎఫెక్ట్: ఒక్కసారిగా పెరిగిన కూరగాయల ధరలు.. రేట్లు చూస్తే గుండె గుబేలే

ఉల్లి కన్నీరు తగ్గకముందే..వాయించేస్తోన్న వంట నూనె