‘మహర్షి’ 50రోజుల వేడుక వాయిదా

‘మహర్షి’ 50 రోజుల పండుగ.. గ్రాండ్‌గా ఏర్పాట్లు