ఈ ‘వాల్మీకి’ హీరోయిన్ ఎవరో గుర్తుపట్టగలరా.?

‘వాల్మీకి’లో తెలుగమ్మాయి ఐటెం సాంగ్!