‘వాల్మీకీ’ సినిమా పేరు మార్చాలి.. మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి: కన్నా

ఈ ‘వాల్మీకి’ హీరోయిన్ ఎవరో గుర్తుపట్టగలరా.?

‘వాల్మీకి’లో తెలుగమ్మాయి ఐటెం సాంగ్!