గుజరాత్ ను వీడని వర్షాలు.. వడోదరను ‘ ముంచెత్తుతున్న మొసళ్ళు ‘