కరోనా గురించి మెగా ఫ్యామిలీ వినూత్న సందేశం.. ఏమన్నా చేశారా?