నాని పార్టీ మారబోతున్నారా..? అందుకే వరుస ట్వీట్లా..?