టీవీ9 నవ నక్షత్ర అవార్డ్స్.. అతిథిలు వీరే!

ఆర్టికల్ 370 రద్దు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయడమే : డి. రాజా