కేహెచ్ఆర్6666… కేసీఆర్ ఫ్యామిలీలో ఏం జరుగుతోందో తెలుసా ?

గులాబీ పార్టీకి కొత్త చిక్కులు.. కేసీఆర్ మదిలో ఏముందో?