రఘురామ తిరకాసు వివరణ.. వైసీపీ షోకాజ్‌కు వెరైటీ స్పందన

Indo-China tension: రైఫిళ్ళు కాకుండా మారణాయుధాల వినియోగం.. రీజన్ ఇదే!