మిత్రపక్షాలే కానీ ఎవరి దారివారిదే! ఎగ్జాంపుల్ ఇదే..

జగన్‌కు జనసేనాని సలహా.. అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూనే..!

సోమ, మంగళవారాల్లో ముఖ్యమంత్రి బిజీ బిజీ.. ఆ రెండింటిపై ఫోకస్