60 మందికి నక్సల్స్‌తో లింక్.. లిస్ట్ రిలీజ్ చేసిన పోలీసులు