తుప్పుపట్టిన నాణేలు.. కరిగించేందుకు టీటీడీ తరలింపు