కేటీఆర్‌లో మరో కోణం… ఆయనే చెప్పేశారు

తెలంగాణ పట్టణాలకు కేటీఆర్ బంపర్ ఆఫర్

ఏడాదిలో కేటీఆర్ సాధించింది అదే..!

గుర్రుగుర్రుగా గుత్తా, జగదీశ్…గులాబీ శ్రేణుల్లో పరేషాన్