రసాబాసగా అఖిలపక్షం.. కాంగ్రెస్ వాకౌట్

గులాబీదళంలో కొత్త గుబులు.. కమలంపై ఎదురుదాడేనా?

ఏడాదిలో కేటీఆర్ సాధించింది అదే..!