రసాబాసగా అఖిలపక్షం.. కాంగ్రెస్ వాకౌట్

గులాబీదళంలో కొత్త గుబులు.. కమలంపై ఎదురుదాడేనా?

ఏడాదిలో కేటీఆర్ సాధించింది అదే..!

గుర్రుగుర్రుగా గుత్తా, జగదీశ్…గులాబీ శ్రేణుల్లో పరేషాన్