ఎన్నార్సీపై కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు

మునిసిపల్ అభ్యర్థుల ఎంపికలో కేటీఆర్ వెరైటీ స్టైల్