కరోనా ఎఫెక్ట్‌.. ఆ జైలు నుంచి 3000 మంది ఖైదీలు విడుదల..!